ECOSolar OG KIF investerer i solcelleprojekt i Chile

ECOSolar og Klimainvesteringsfonden (KIF) investerer i Vicuña Solar, som består af to separate solcelleselskaber – ”SOL” og ”LUNA” på hver 3.378 kWp, hvilket giver en samlet kapacitet på 6.756 kWp.

Solcelleanlægget skal opføres tæt på byen Vicuñu i Elqui dalen, som ligger i Coquimbo regionen i Chile, og vil blive forbundet med SIC distributionssystemet. Afstanden til forbindelsespunktet er ideelt for begge projekter, og regionen anses for at være en af de rigeste i dette område af landet med hensyn til solstråling.

Begrænsning i COudledning på 6.649 tons

ECOSolar og KIF, en dansk offentlig-privat investeringsfund, som investerer i klimaprojekter i udviklingslandeinvesterer, går sammen ind i investeringen i Vicuña Solar, som består af to separate solcelleselskaber, der tilsammen har en kapacitet på 6.756 kWp. Vicuña vil blive etableret som et privatejet selskab, hvilket er blevet sikret gennem en langsigtet leasingaftale på 30 år. Anlægget anslås at kunne producere 14,3 GWH pr. år, hvilket svarer til at kunne begrænse CO2  udledningen med 6.649 tons (svarende til en forurening fra 2.794 biler pr. år).

- ECOSolar foretager igen en investering i sin fremtidige ledelse og udvikling af solcelleprojekter, og i dette tilfælde er Vicuña endnu en spændende investering for os i Chile. Muligheden for og evnen til medinvestering i to separate og ”ready to build” PV projekter (SOL SPV  & LUNA SPV) med en velrenommeret partner som IFU giver os en stor fordel, som vil have en markant effekt i fremtidige projekter og investeringer i regionen, siger Alberto Rabanal, ECOSolars CEO.

Et perfekt match med KIF's formål

Opførelsen af 6,8 MW Vicuña Solar vil blive finansieret af ECOSolar med i alt USD 5,9 mio., hvilket svarer til en aktiekapitalandel på 51 procent og af KIF med i alt USD 5,7 mio., hvilket svarer til en aktiekapital på 49 procent.

- Vicuña-projektet er et perfekt match med KIF’s formål, nemlig at reducere COudledning gennem investeringer i kommercielle klimarelaterede projekter i udviklingslande. Projektet vil anvende vekselrettere fra det dansk-tyske selskab. SMA Solar Technology AG, som er delvist ejet af det danske selskab Danfoss. siger Tommy Thomsen, CEO for IFU (fund manager for KIF).

Kontaktperson
Henrik Jepsen

Henrik Jepsen

Investment Director
Tel.: +45 33 63 75 10
Mob.: +45 22 68 75 10
hj@ifu.dk