Boliger til middelklassen i Colombia

Middelklassen i Colombia efterspørger i stigende grad ejerboliger. En dansk investorgruppe investerer sammen med IFU knap DKK 32 mio. i lejligheder og kontorbyggeri i Colombias største byer.

Colombia har de seneste 10 – 15 år været igennem en rivende udvikling. Den økonomiske vækst har i gennemsnit været på knap fem procent om året, og omfanget af direkte udenlandske investeringer er steget markant.

Udviklingen har medført en reduktion af fattigdommen. Siden 2002 er den laveste indkomstklasse reduceret fra at udgøre cirka halvdelen af befolkningen til i dag en tredjedel. Antallet af personer med en middelindkomst er samtidig næsten fordoblet og udgør nu godt 25 procent af befolkningen.

Med tradition for at eje egen bolig i Colombia har den økonomiske vækst også ført til en stigende efterspørgsel på ejendomsmarkedet. En dansk investorgruppe med erfaring fra Latinamerika vurderer, at der er gode forretningsmuligheder i at bygge boliger i landet, og har derfor besluttet at investere knap DKK 32 mio. i lejligheder og kontorbyggeri i de største colombianske byer.

- Colombia er et interessant marked med høj efterspørgsel, og vi tror på, at vi med investeringen kan sikre en fornuftig forretning for investorerne og samtidig bidrage til udviklingen af det colombianske ejendomsmarked, siger Martin Nymark, administrerende direktør i Exact Invest.

Martin Nymark har investeret i og udviklet ejendomme i Sydamerika gennem de sidste otte år. Som administrator for den danske investorgruppes kapital sikrer Exact Invest fra deres kontor i Bogota, Colombia, en aktiv involvering i og udvikling af de enkelte ejendomsprojekter.

Råd til egen bolig

Det igangværende byggeri i Colombia er vokset fra 14 mio. m2 i 2010 til næsten 22 mio. m2 i 2014. Men på trods af stigningen er efterspørgslen fortsat høj, og det vurderes, at der er et akut boligunderskud på knap 4 mio. boliger. Samtidig er gennemsnitsalderen sammenlignet med for eksempel Danmark og resten af Europa lav. Mere end halvdelen af de knap 50 mio. colombianere er under 27 år gamle, og hovedparten af dem har ikke egen bolig i dag.

Landets økonomiske udvikling betyder dog, at flere og flere får råd til egen bolig. Det gælder særligt den voksende middelklasse, men også de fattigere indkomstlag får forbedret deres økonomiske muligheder og kan via staten få direkte subsidier til boligkøb.

Den danske investorgruppe fokuserer på at bygge boliger både til den lave og høje middelklasse i Colombia. Der investeres i fire udviklingsprojekter, hvor det forventes at udvikle i alt 772 lejligheder samt et mindre retail areal.

DDK 4,5 mio. fra IFU

IFU investerer DDK 4,5 mio. i investeringsselskabet, Exact Colombia I A/S. Begrundelsen er, at investeringen kan medvirke til at forbedre det colombianske kapital- og boligmarked, der fortsat er underudviklet og lider af mangel på udenlandsk kapital.

- Vi synes, det er en interessant investering, der både kan give et forretningsmæssigt afkast og medvirke til at forbedre udviklingen i Colombia, der på trods af den positive udvikling fortsat investeringsmæssigt lever i skyggen af de store lande i Latinamerika, siger Dan Larsen, Regional Director for IFU i Latinamerika.
Dansk partner
Periode
Land og region
IFU's aktiedeltagelse -
IFU's lån -
Forventet samlet investering -
Direkte lokal beskæftigelse
Kontaktperson
Frederik Zeuthen

Frederik Zeuthen

Regional Director, Latin America
Tel.: +45 33 63 75 47 / +57 (1) 746 8016
Mob.: +57 3232219465
frz@ifu.dk