Klimainvesteringsfonden fremhæves ved FN’s klimatopmøde
På FN’s klimatopmøde præsenteres Klimainvesteringsfonden, som skal sikre finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder og fremme salg af dansk klimateknologi.
Mød IFU på erhvervskonference om Afrika
Der sættes fokus på de gode erhvervsmuligheder for dansk erhvervsliv i Afrika ved stor konference om Afrika den 2. oktober i Herning.
IFU fortsætter investeringer på højt niveau
IFU og IFU-administrerede fonde investerede 637 mio. kr. i 2013. I alt blev det til 44 investeringer, hvoraf de 25 var nye investeringer fordelt på Afrika, Asien og Latinamerika.

Investering og udvikling

IFU tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, der investerer i udviklingslande og emerging markets. Formålet er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene.

Bliv klogere på IFU